skip to Main Content

De top 8 veranderingen op een rij

De top 8 veranderingen op een rij

Het nieuwe jaar brengt weer wijzigingen voor je. We hebben de top 8 veranderingen die per 1 januari 2016 van kracht zijn op een rij gezet.

 

1.  Veel werknemers zien, ook bij een zelfde bruto salaris, een hoger netto salaris op hun loonstrook in 2016. Dit is het gevolg van een verlaging van de inkomstenbelasting. Ten eerste is het belastingtarief in de tweede en derde schijf gedaald. Daarnaast is de derde schijf opgerekt. Tenslotte geldt een hogere arbeidskorting.

2.  De AOW-gerechtigde leeftijd gaat omhoog naar 65 jaar en 6 maanden. In 2017 hebben mensen vanaf 65 jaar en 9 maanden pas recht op AOW en in 2018 vanaf 66 jaar.

3.  Als je AOW-gerechtigde medewerkers in dienst hebt of neemt, krijg je te maken met de nieuwe Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Als hierover in de cao of arbeidsovereenkomst tenminste geen nadere afspraken over zijn gemaakt. Deze medewerkers hebben dan recht op minimaal het minimum loon, de opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst bedraagt maar één maand en de werkgever hoeft bij ziekte maar 13 weken loon door te betalen. Ook meer opeenvolgende tijdelijke contracten worden gegeven over een langere termijn voordat een vast contract geldt.

4.  Vanwege de nieuwe Wet Flexibel Werken kunnen werknemers vragen of ze op andere tijden of plekken kunnen werken. Je mag dat alleen weigeren bij zwaarwegende bezwaren. De wet geldt niet voor bedrijven met 10 of minder werknemers.

5.  Zoals ieder jaar is ook per 1 januari 2016 het wettelijk minimumloon opnieuw vastgesteld. Medewerkers van 23 jaar en ouder krijgen minimaal € 1.524,60 per maand bij een volledig dienstverband.

6. Als gevolg van uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie moet je volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen aantonen dat tenminste het minimumloon per bank aan een medewerker is betaald en moet je onkostenvergoedingen kunnen specificeren.

7.  De maximaal uit te keren transitievergoeding in 2016 is verhoogd naar € 76.000. Volgens de Wet Werk en Zekerheid moet je een transitievergoeding betalen als een werknemer onvrijwillig vertrekt en een dienstverband had van minimaal 2 jaar

8. De meldplicht datalekken leidt ertoe dat organisaties vanaf 1 januari 2016 direct een melding moeten doen van een ernstig datalek. Melden moet bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De meldplicht geldt voor alle organisaties, zowel private (bedrijven) als publieke (overheden) die persoonsgegevens verwerken.

Back To Top