skip to Main Content

Organisatieadvies en change management

Het verbinden van mensen en processen in de gehele organisatie is onze kracht. Daarbij hebben wij oog voor de ontwikkeling van het individu. De professionals van Brendelson leveren een belangrijke bijdrage aan de commerciële en operationele performance van bedrijven. We zetten beproefde adviesmethodes in om uw organisatie beter te laten presteren. Indien de situatie erom vraagt, beschikken we over meer dan voldoende creativiteit om deze methodes ook los te laten.

Risk and strategy in business, Close up of businessman hand gambling starting push wooden block on a line of domino.

Verbetertrajecten

Ook al is uw onderneming nog zo succesvol, u weet dat het altijd beter kan. Beter voor uw klanten, uw medewerkers en uw organisatie. Sterker nog: het zijn juist de succesvolle ondernemers die zich hiervan het meest bewust zijn. Door continu verbeteringen door te voeren zorgt u ervoor dat uw onderneming ook in de toekomst blijft presteren.

U wilt de beste prestaties leveren voor uw klanten door zo min mogelijk geld, tijd en energie te verspillen. Als u uw bedrijfsprocessen kritisch onder de loep neemt, dan zult u zien dat er heel veel winst te behalen valt. Bijvoorbeeld door efficiënter gebruik te maken van materialen en productiemiddelen, het minimaliseren van (tussen)voorraden en transport, het terugdringen van wachttijden & leegloop en het slim plannen van onderhoud.

robot hand give the tree in the flowerpot in the greenhouse to hand , robot work with human in the smart farm, agriculture, the robotic technology aim to improving yield, efficiency, profitability

Innovatie

Uw medewerkers bepalen het succes van uw organisatie. De bedrijfscultuur zorgt ervoor dat een groot deel van uw medewerkers gemotiveerd zijn om voor het bedrijf tot het uiterste te gaan. Gezien en erkend worden, inspirerend leiderschap, aandacht voor de werkomgeving en arbeidsomstandigheden. Allemaal aandachtspunten om kritisch op te zijn én te blijven.

Uw klanten zijn het bestaansrecht van uw bedrijf. Als u er niet in slaagt om aan deze wensen en behoeften te voldoen, dan bent u binnen de kortste keren out of business. Dus vraag uzelf voortdurend af: welke waarde voeg ik toe voor mijn klant? Doe ik genoeg om hem tevreden te stellen? Kan ik zijn wensen nog beter vervullen? Kan ik hem verrassen? Maar doe dit wel met een kritische kanttekening: overdrijf het niet en behoud uw identiteit. Blijf achter de visie van uw bedrijf staan.

Ontwikkeling

Door toenemende digitalisering, snelle technologische ontwikkelingen, flexibilisering en een krappe arbeidsmarkt zijn organisaties genoodzaakt om te veranderen. Wendbaarder, agile, Lean, Kaizen, altijd gericht op de kerntaak en de klant. U heeft met al deze veranderingen te maken. Soms radicaal, soms slechts op deelgebieden.

Een verandering kan alleen plaatsvinden, wanneer de mensen in uw organisatie meebewegen.

Back To Top