skip to Main Content

Even een zelfstandige inhuren als vervanger, kan niet meer

Is een werknemer afwezig door zwangerschap, ziekte of langdurig verlof, maar moet het werk wel verder? Dan moet u oppassen bij het inhuren van een zzp’er als vervanger. Want als de invaller precies hetzelfde werk doet onder dezelfde voorwaarden, bestaat de kans dat de Belastingdienst de invaller als werknemer aanmerkt.

ZZP

Bij het inhuren van een zelfstandige als vervanger, moet u het werk anders regelen dan met uw medewerker. En u moet dat ook kunnen aantonen bij de Belastingdienst, waarschuwt werkgeversvereniging AWVN. Dit moet sinds 1 mei 2016 van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De Wet DBA is in de plaats gekomen van de VAR.

Vervanger kan zomaar een dienstbetrekking hebben

Net als onder de VAR, blijft het wel mogelijk om de tijdelijke vervanging van een werknemer in te vullen met een ingehuurde zelfstandige. Maar bij de beoordeling of er sprake is van een dienstbetrekking, kijkt de fiscus niet of het om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden gaat.

Er is sprake van een dienstbetrekking, wanneer een invaller:

  • hetzelfde werk doet
  • op dezelfde wijze
  • onder dezelfde voorwaarden en
  • dezelfde omstandigheden

als degene in loondienst die wordt vervangen.

Alleen als de voorwaarden en omstandigheden feitelijk verschillen ten opzichte van de werknemer, is er geen sprake van een dienstbetrekking.

 

Wat moet de opdrachtgever doen?

Onder de VAR had de opdrachtgever zekerheid dat hij geen premies hoefde af te dragen, maar sinds 1 mei 2016 is dat niet meer zo. Want als de Belastingdienst de opdrachtnemer niet aanmerkt als zelfstandige, wordt de werkgever aangeslagen voor het afdragen van premies.

U moet dus oppassen wanneer u een zelfstandige inzet om de werkzaamheden van een afwezige werknemer op te vangen. De werkgever/opdrachtgever moet vooraf kritisch bekijken op basis van welke voorwaarden en omstandigheden de zelfstandige ingezet zal gaan worden. Cruciaal is, volgens AWVN, dat u kunt aantonen dat dit anders is geregeld dan met de vaste medewerker in loondienst het geval is.

 

Meer dan modelovereenkomst afsluiten

Soms ontstaat de indruk dat u als werkgever al aan de Wet DBA voldoet met het afsluiten van een modelovereenkomst die op de site van de Belastingdienst staat. Maar volgens AWVN moet u ook aanpassingen doorvoeren in de praktijk.

Het is daarom noodzakelijk om vooraf al te bedenken of wijzigingen in de praktijk wel uitvoerbaar zijn en wat dit betekent voor de inrichting van de gehele flexibele schil.

Bron:personeelsnet

Back To Top