skip to Main Content

Herstel arbeidsovereenkomst; denk aan het pensioen

 

Het nieuwe arbeidsprocesrecht dat op 1 juli 2015 in werking is getreden kent de mogelijkheid dat een rechter (ook in hoger beroep) het “herstel van de arbeidsovereenkomst” uitspreekt. Voor de werknemer is dat mooi omdat de werkgever dan verplicht wordt om de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Voor de werkgever is dat minder leuk omdat de werkgever een arbeidsovereenkomst moet aanbieden aan een werknemer waarvan hij eigenlijk veel liever afscheid had genomen.

Voor het pensioen kan het herstel van de arbeidsovereenkomst nogal in de papieren gaan lopen. Als de werknemer deelnemer was in een premieovereenkomst betekent het herstel onder andere dat de werkgever niet alleen de verschuldigde premies moet voldoen, maar ook het misgelopen rendement moet vergoeden. Is de werknemer deelnemer n een uitkeringsovereenkomst, dan moet de uitkering over de misgelopen periode (de periode tussen ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de datum waarop het herstel wordt uitgesproken) worden ingekocht.

Maar het kan ook anders lopen. Om een voorbeeld te geven. Stel dat de werknemer tijdens het hoger beroep arbeidsongeschikt wordt waardoor herstel feitelijk onmogelijk is geworden? Het uitspreken van het herstel is voor de werknemer dan belangrijk. Immers, als de arbeidsovereenkomst hersteld zou moeten worden dan zou de werknemer in aanmerking komen voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat de pensioenuitvoerder de pensioenopbouw voortzet. Maar als het risico zich al heeft voorgedaan zal dat niet meer gaan. De arbeidsongeschikte werknemer kan dan een schadevergoedingsactie beginnen om zijn pensioenschade op de werkgever te verhalen.

Hoe de pensioengevolgen van het nieuwe arbeidsprocesrecht zich gaan ontwikkelen is nog niet bekend. Er zijn, voor zover bekend, nog geen procedures over gevoerd. De toekomst zal dit – ongetwijfeld – verder uitwijzen.

Bron: CPRM Dekker, De Advocatenwijzer.

Back To Top