skip to Main Content

De weg naar Operational Excellence

Klanten zijn kritisch en kiezen de beste leveranciers. Daarom dienen leveranciers hun processen te beheersen en ze continu te verbeteren, op weg naar een betere marktpositie.

Daar is een goed managementsysteem voor nodig. We helpen organisaties met de ontwikkeling, implementatie en verbetering van het managementsysteem. We leiden managers op, maken analyses, zorgen voor draagvlak en passen technieken toe. Van ISO 9001 tot Kaizen en van leiderschap tot communicatie.

We maken de unieke combinatie tussen de structuur en de cultuur van een organisatie. Stel uw vragen en wij zijn uw partner voor de ontwikkeling van uw organisatie.

Sample Heading

Sample Heading

De processen van uw organisatie beheersen en verbeteren

Er zijn diverse manieren om naar een organisatie te kijken. Bijvoorbeeld via het organogram, wat de hiërarchie weergeeft, of via het jaarverslag, wat de resultaten presenteert. Deze en vele andere manieren van kijken zijn statisch. Het zijn momentopnamen en ze presenteren de geschiedenis.

Wij kijken naar de dynamiek van een organisatie: real time. Het gaat om de dagelijkse werkzaamheden, de mensen die het werk uitvoeren en de klanten die uw producten of diensten in ontvangst nemen. We helpen de processen, de competenties van mensen en de methoden/technieken die zij inzetten te verbeteren.

Plan-Do-Check-Act cirkel effectief voor procesbeheersing

De Plan-Do-Check-Act cirkel, ook Deming wheel, Deming cirkel of PDCA cirkel genoemd, is de basis van procesmanagement en kwaliteitsmanagementsystemen. Het is een logisch mechanisme om processen te beheersen en te verbeteren, zodat producten of diensten volgens de juiste specificaties worden geleverd. We laten een paar eenvoudige voorbeelden zien, zodat u die voorbeelden kunt vertalen naar de praktijk van uw eigen organisatie. De PDCA cirkel laten draaien is niet zo eenvoudig. Organisaties zijn vaak stroperig en langzaam. Dat heeft allerlei oorzaken. Het is de kunst om de PDCA cirkel snel en soepel te laten draaien, zodat de organisatie zich snel verbetert en een goede concurrentiepositie ontwikkelt.

Sample Heading

Breng uw organisatie naar operational excellence

Wij bedienen organisaties met complexe processen en hoge kwaliteitseisen. Denk aan de hightech industrie, maak industrie, productie, en chemie. Organisaties in deze branches begeleiden we naar betere concurrentieposities, een leidende marktpositie en duurzaam voortbestaan. Daar is voor nodig dat processen enerzijds perfect worden beheerst en anderzijds processen worden aangepast aan veranderingen in de omgeving (adaptief vermogen). 

Back To Top