skip to Main Content

Heeft u moeite groei te realiseren met bestaande middelen en staat ook de winstgevendheid onder druk? Wilt u niet langer brandjes blussen, maar structurele verbetering? Brendelson helpt organisaties om hun prestaties te verbeteren. Tegen minimale kosten, in zo min mogelijk tijd, maximale toegevoegde waarde bieden.
Oftewel: operational excellence.

Continu verbeteren

Als u uw organisatie serieus neemt, dan weet u dat het altijd beter kan. Beter voor uw klanten. Beter voor uw medewerkers en beter voor uw organisatie. Ook al bent u nog zo succesvol. Sterker nog: het zijn juist de succesvolle organisaties die zich daarvan het meest bewust zijn. Continu verbeteren is de reden om succesvol te blijven.

Beter voor uw klanten

Uw klanten zijn de reden van uw bestaan. Als je er niet in slaagt aan hun wensen en behoeften te voldoen, dan ben je binnen de kortste keren out of business. Dus vraag je voortdurend af: wat wilt mijn klant? Doe ik genoeg om hem tevreden te stellen? Kan ik zijn wensen nog beter vervullen? Kan ik hem verrassen? Maar aan de andere kant, overdrijf ik niet en hoe behoud ik mijn identiteit. Waar staan we voor en wie zijn we.

Beter voor uw medewerkers

Uw medewerkers bepalen het succes van uw organisatie. De bedrijfscultuur bepaalt voor een groot deel of uw medewerkers gemotiveerd zijn om voor het bedrijf tot het uiterste te gaan. Gezien en erkend worden, inspirerend leiderschap, aandacht voor de werkomgeving en arbeidsomstandigheden. Allemaal aandachtspunten om kritisch op te zijn en te blijven.

Beter voor de organisatie

U wilt de beste prestaties kunnen bieden aan uw klanten, met zo min mogelijk geld, tijd en energie te verspillen. Als u de bedrijfsprocessen kritisch onder de loep neemt, dan zult u zien dat er heel veel winst valt te behalen in efficiënt gebruik te maken van materialen en productiemiddelen, het minimaliseren (tussen)voorraden en transport, het terugdringen van wachttijden en leegloop, het plannen van onderhoud.

Ontwikkeling

Door toenemende digitalisering, gebruik van technologie, flexibilisering, een krappe arbeidsmarkt en het bewustzijn, zijn organisaties genoodzaakt te veranderen. Wendbaarder, agile, lean, kaizen, gericht op kerntaak en de klant. U heeft met al deze veranderingen te maken. Soms radicaal, soms slechts op deelgebieden. Maar altijd gezamenlijk. 

Een verandering kan alleen plaatsvinden wanneer de mensen in uw organisatie mee-veranderen.

Back To Top