Organisatieadvies HRM

Van visie naar strategie tot transitie

Strategisch HR beleid

Wij adviseren organisaties in het ontwikkelen van een visie om een transitie model te ontwikkelen voor een organisatie verbetering.

Met ambitie, nuchterheid en passie . Niet klakkeloos een trend na jagen, maar goed kijken wat past bij je doelstellingen en de organisatie. Het moet passen bij de aard van je primaire proces, je medewerkers en de markt waarin je opereert. Wij helpen om de visie en strategie te vertalen in een passende besturingsmodel, inrichting, cultuur en stijl van leidinggeven. En wij ontwikkelen een passende veranderaanpak.

Onze HR-strategie is gericht op het realiseren van de doelstellingen van het bedrijf, op het resultaat van de onderneming en het versterken van de positie. Dit kan alleen door de medewerker centraal te stellen binnen de kaders van de HR-strategie. De HR-strategie is doelgericht maar is geen doel op zich.