skip to Main Content
Revolution Slider Error: Slider with alias change2 not found.
Maybe you mean: 'Contact' or 'fout' or 'ontwikkeling' or 'partners' or 'Home2019' or 'geolied'

Organisatieverandering vanuit de kern ontwikkelen, dat is de visie en de kracht van Brendelson.

Wat de reden van een organisatieverandering ook is, een verantwoorde verandering is nooit een doel op zich, maar altijd een gevolg van strategische keuzes. Zonder een visie en een goed doordachte strategie, die de historie van de organisatie verbindt met de toekomst, gaat veranderen zeker niet lukken.

Wij weten hoe moeilijk veranderen is en hoe noodzakelijk het vaak is. Ons motto is, samen kom je verder. Brendelson is van mening dat samenwerking loont. Het is de basis van organiseren. Door samen te werken in waardeketens, kan een organisatie het verschil maken door meerwaarde te bieden aan de klanten.

Wij geloven dat mensen het verschil maken in organisaties, vooral als ze op de juiste plek zitten. Maar om resultaten te bereiken zijn individuele kwaliteiten randvoorwaardelijk.

Toch ligt het ware succes in onderlinge samenwerking, in teamgeest en in het realiseren van gezamenlijke doelen. Elkaar durven en kunnen vertrouwen. Oprecht en vanuit het hart. Bereid zijn extra meters voor een ander te maken. Geven en krijgen.

De vraag die we u en onszelf stellen is: Doet uw organisatie wat zij moet doen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, stellen we eerst vast wat uw organisatie eigenlijk zou moeten leveren? Wat krijgen uw klanten van u?

Wij stellen ons tot doel organisaties te helpen met substantiële efficiëncy verbeteringen tegen minimale investeringen. Maar iedere dag zetten wij een stap verder in het verbeteringsproces.

Hoe doen wij dat, door in kaart te brengen welke cultuur er in uw organisatie aanwezig is. (meten is weten) Wij vertalen uw visie in een concreet plan van aanpak dat onder andere gebaseerd is op de filosofie van Kaizen, om vervolgens te implementeren in uw organisatie. Kaizen staat voor continu verbeteren van rendement en klanttevredenheid. Kaizen is ook blijven monitoren hoe de organisatie functioneert en welke processen aandacht vereisen. Continu aandacht blijven geven aan de organisatie, de organisatie zijn we namelijk zelf, elkaar durven en kunnen vertrouwen.

Wij zetten uw organisatie niet op zijn kop maar kijken wat u hebt gerealiseerd en hoe we dat gezamenlijk kunnen verbeteren.

Fitte organisaties hebben een bij hun omgeving passende werkcultuur. 

cultuur-ocai3png

Cultuur blijkt een belangrijke reden waarom organisaties goed scoren op kwaliteit, productiviteit, financiële resultaten en klanttevredenheid.

Cultuur bestaat uit gedeelde denkwijzen en gedrag: het zijn de vanzelfsprekende dingen die mensen moeten en mogen, doen én laten om succesvol te werken en ‘erbij te horen’. Werkcultuur bepaalt hoe de organisatie functioneert omdat deze het gedrag van werknemers stuurt. Cultuur is meetbaar en bovendien: te veranderen met een methodische aanpak.

Dat hoeft niet veel tijd, geld en gedoe te kosten. Meten en waar nodig aanpassen van organisatiecultuur levert veel meer op dan het kost. Cultuur werkt keihard door in productiviteit, personeelsverloop en ziekteverzuim, kwaliteit en veiligheid, omzet en klanttevredenheid.

 

Een cultuurscan levert u:

 • inzicht in de dominante organisatiecultuur
 • inzicht in hoe marktgericht, hiërarchisch, mensgericht en/of innovatief uw organisatie werkt
 • een maat voor tevredenheid; door het verschil tussen huidige en gewenste cultuur
 • snel en makkelijk meetpunt voor én na reorganisatie, verandering of fusie
 • duidelijke visie op gewenste cultuur als start voor veranderingsplan
 • bewustwording van cultuur als belangrijke succesfactor
 • geobjectiveerde en gevalideerde cultuurbeleving: startpunt voor verandering!

plan act do

Om een verandertraject tot een succes te maken is een heldere visie nodig, hoe gaat de toekomst van mijn organisatie eruit zien? Met een helder doel (visie) voor ogen wordt een strategisch doel uitgewerkt in een concreet plan van aanpak dat bestaat uit 4 fasen van een transitietraject.

Vier fasen

Binnen een transitietraject zijn vier fasen te onderscheiden, die een organisatie in staat stellen om haar strategische doelen te bereiken en uiteindelijk leiden tot een succesvolle transitie.

Deze fasen zijn:

 • Analyse van de huidige situatie
 • Detailuitwerking van de gewenste nieuwe situatie
 • Analyse van de te nemen stappen om de nieuwe situatie te realiseren
 • Uitvoering van de transitie naar de nieuwe situatie

Stap voor stap wordt u onze consultants begeleid in het beoogde doel van een transitietraject.

Wij zetten uw organisatie niet op zijn kop maar gaan verder op wat u hebt gerealiseerd en hoe we dat gezamenlijk kunnen verbeteren.

 

 

Weten wat de cultuur van uw organisatie is?

 • Het collectieve profiel met huidige en gewenste cultuur met een beschrijving
 • Een analyse van de discrepantie tussen huidige en gewenste cultuur
 • Het profiel (met uitleg) uitgesplitst in 6 deelfactoren van cultuur, te weten:
  1. dominante kenmerken of uitstraling
  2. de leiding van de organisatie
  3. personeelsmanagement
  4. het bindmiddel van de organisatie
  5. strategische accenten
  6. succescriteria
 • Een beoordeling van de congruentie: als de 6 deelfactoren alle dezelfde dominante cultuur hebben, is het profiel congruent. Incongruente profielen kunnen een uiting zijn van conflicten, tegenstrijdigheden en kunnen veel tijd, geld en energie kosten.

 

[su_button url=”https://www.brendelson.nl/Online/coaching-contact/” background=”#19a226″ size=”5″]Vraag informatie aan[/su_button]

Brendelson, samen bereiken we zoveel meer.

Back To Top