skip to Main Content

Overgangsrecht cao vaste medewerkers

Overgangsrecht cao vaste medewerkers

Op grond van de NBBU cao voor vaste medewerkers kunnen er maximaal 4 arbeidsovereenkomsten in een periode van 4 jaar aangegaan worden. Per 1 juli 2016 eindigt het overgangsrecht en kunnen er nog maximaal 3 contracten in 2 jaar aangeboden worden.

Casus 1

Werknemer Z heeft in een periode van 1 jaar 2 arbeidsovereenkomsten van een half jaar gehad, de laatste overeenkomst eindigt op 30 juni 2016. De uitzendonderneming wil de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden, welke overeenkomst?

Het opgebouwde arbeidsverleden wordt meegenomen en ingepast in de nieuwe situatie. Dit betekent dat er nog 1 contract in 1 jaar aangeboden kan worden voordat de werknemer recht heeft op een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

 Casus 2

Werknemer Y heeft op 30 juni 2016 een lopende arbeidsovereenkomst die eindigt op 31 december 2016. Dit is de 3e overeenkomst in 3 jaar. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

Aangezien per 1 juli 2016 een einde komt aan het overgangsrecht, zal deze lopende arbeidsovereenkomst per 1 juli 2016 automatisch worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Vanwege het feit dat er per 1 juli 2016 niet meer dan 3 contracten in 2 jaar aangegaan kunnen worden en in dit geval er al 3 jaar arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn aangegaan.

Casus 3

Werknemer X heeft op 30 juni 2016 een lopende arbeidsovereenkomst die eindigt op 31 december 2016. Dit is de 1e overeenkomst in 1 jaar. Wat gebeurt er op 1 juli 2016?

Per 1 juli 2016 wijzigt er niets. De arbeidsovereenkomst eindigt op 31 december 2016, waarna er nog maximaal 2 overeenkomsten in 1 jaar aangegaan kunnen worden.

 

Bron: Personeelsnet / NBBU

Back To Top