skip to Main Content

Heeft u moeite groei te realiseren met bestaande middelen en staat ook de winstgevendheid onder druk? Wilt u niet langer brandjes blussen, maar structurele verbetering? Brendelson helpt organisaties om hun prestaties te verbeteren. Tegen minimale kosten, in zo min mogelijk tijd, maximale toegevoegde waarde bieden.

 

Oftewel: operational excellence.

Inzicht en overzicht in uw projecten

Het brengen van inzicht en overzicht in projecten voor alle betrokkenen is een van de belangrijkste doelen van onze projectmanagers. Zij beschikken over de relevante certificeringen en zijn bovenal in staat om deze op praktische en effectieve wijze te hanteren. Van onze projectmanagers kunt u onder meer het volgende verwachten:

 • Een goed stuur in handen van de opdrachtgever.
 • Heldere projectvoorstellen en goede projectplannen.
 • Beknopte, concrete en overzichtelijke hoofdpuntenrapportage.
 • Goede beheersing van potentiële wijzigingen in het project.
 • Risico-evaluatie en eigenaarschap van risico’s op de juiste plek.
 • Transparante inrichting van informatiemanagement.
 • Meetings die gericht zijn op besluitvorming.
 • Tijdige en gepaste communicatie met betrokkenen.
 • Kracht in kwaliteitsplanning en kwaliteitsbeheersing.
 • Grip op de business case en in het bijzonder benefitsplanning.
 • Betrokkenheid van alle stakeholders.
 • Een goede sfeer in het team.
 • Groei in projectmanagement van betrokken medewerkers.

Springen op een rijdende trein

Vaak is het zo dat de projecten al onderweg zijn en dat onze projectmanager daarna pas opstapt. De aanleiding hiervoor kan divers zijn. Onze projectmanagers brengen snel en goed orde in projecten zodat de status van het project en de planvorming weer volledig in lijn zijn gebracht met de verwachtingen van de opdrachtgever en de belangrijkste stakeholders. Daarna zorgen ze ervoor dat het schip op koers blijft. Van onze projectmanagers kunt u verwachten dat ze uw project en teams zullen leiden met inzicht en betrokkenheid. Daarnaast zullen ze kosten noch moeite sparen om volledig aan uw verwachtingen te voldoen.

PROJECTMANAGERS

Klanten die onze projectmanagers inhuren zijn op zoek naar mensen die de klus kunnen klaren. Geen mensen die met een theorieboek aan komen zetten, maar mensen die hun ervaring hebben opgedaan in de praktijk en die door vallen en opstaan het vak van projectmanager meester zijn geworden.

Ervaring en bewezen projectsuccessen wegen het zwaarst. Deze worden bevestigd door eerdere opdrachtgevers. Niet zelden zijn onze projectmanagers in het bezit van het zeer gewaardeerde IPMA B praktijkdiploma. Wat alle projectmanagers bindt, is de liefde en passie voor het vak en oprechte betrokkenheid bij onze klanten en hun medewerkers.

De vier C’s:

Concept – Cultuur  – Continuïteit –  Controlemechanisme

Procesoptimalisatie

Het is onze ervaring dat 90% van de oorzaken en problemen als zo ook de uitdagingen en oplossingen, binnen een organisatie zelf te vinden zijn.

Bij veruit de meeste organisaties kan het netto rendement substantieel worden verbeterd als interne processen en communicatie beter op elkaar afgestemd zijn. Vaak kan dit al snel en met een relatief kleine investering worden gerealiseerd.

No-nonsens

Wij werken met een een gedegen en concrete, no-nonsens aanpak. Hierbij richten wij ons vooral op hoe bestaande zaken efficiënter kunnen worden ingericht of uitgevoerd.

U en uw mensen staan daarbij centraal, zodat een oplossing intern gedragen wordt en iedereen zich bewust wordt van zijn of haar rol en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie.

In één keer goed

Samen met uw organisatie brengen wij de doelstellingen, de processen en de communicatie binnen uw organisatie in kaart. Om vervolgens efficiency lekken concreet aan te pakken, zodat de kwaliteit van de output toeneemt en doorlooptijden afnemen; vaak in combinatie met concrete besparingen.

Het resultaat

 • Een betere aansturing
 • Meer onderlinge samenhang
 • Een grotere slagvaardigheid
 • Meer openheid en actiegerichtheid
 • Kwaliteitsborging
 • Een verbeterd netto-rendement
 • Een hogere klanttevredenheid
 • Een hogere medewerkertevredenheid
Back To Top