skip to Main Content

Synergie is bundeling van krachten

Veranderingen volgen elkaar in snel tempo op en uitdagingen zijn complexer geworden. Je hebt elkaar nodig om succesvol te kunnen zijn. Door samen te werken zijn we tot grootse dingen in staat. De kracht van samenwerking wordt hierdoor een steeds belangrijker onderwerp. Ook omdat organisaties vaker inzien dat huidige samenwerkingsrelaties nog beter benut kunnen worden. Wij geloven dat succesvolle samenwerking tussen personen, teams en organisaties de manier is om een optimale wendbaarheid te creëren.

Samenwerking die goed werkt voor alle partijen, is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt, daar moet je soms echt samen aan werken. Verschil in karakter, belangen en inzichten leveren geregeld spanning op. Het vraagt helder inzicht in eigen sterke en minder sterke kwaliteiten én een houding om een ander een rol te gunnen. Samenwerken begint met zelfinzicht: “Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?”. Vanuit zelfinzicht weet je wat je te bieden hebt en wat je nodig hebt om echt complementair te zijn en samen te excelleren.

Het succes van samenwerking wordt voor 80% bepaald door de ‘zachte kant’: wie we zijn, wat we van elkaar vinden, hoe onze onderlinge relaties en verhoudingen eruitzien en welke gevoelens aandacht krijgen. Een goede reden om hier dan ook meer dan de gemiddelde 20% aandacht aan te besteden toch?!

Het verschil tussen succes en falen zit in het weten waar je naartoe wilt

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen het verschil maken in organisaties, vooral als de mensen in de juiste functie zitten. Maar om resultaten te bereiken zijn individuele kwaliteiten randvoorwaardelijk.

Toch ligt het ware succes in onderlinge samenwerking, in teamgeest en in het realiseren van gezamenlijke doelen. Elkaar durven en kunnen vertrouwen. Oprecht en vanuit het hart. Bereid zijn extra meters voor een ander te maken. Geven en krijgen.

De vraag die wij aan u stellen is: Doet uw organisatie wat zij moet doen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, stellen we eerst vast wat uw organisatie eigenlijk zou moeten leveren? Wat krijgen uw klanten van u? Klantbeleving.

Wij stellen ons tot doel uw organisatie te helpen met substantiële efficiency verbeteringen tegen minimale investeringen. Maar iedere dag zetten wij een stap verder in uw verbeteringsproces.

Hoe wij dat doen, door in kaart te brengen welke cultuur en problematiek er in uw organisatie aanwezig is. (meten is weten) Wij vertalen uw visie in een concreet plan van aanpak dat onder andere gebaseerd is op de filosofie van Kaizen, Lean, Six Sigma, om vervolgens te implementeren in uw organisatie.

Kaizen staat voor continu verbeteren van rendement en klanttevredenheid. Het blijven monitoren hoe de organisatie functioneert en welke processen aandacht vereisen. Continu aandacht blijven geven aan uw organisatie, de organisatie zijn we namelijk zelf, elkaar durven en kunnen vertrouwen.

Wij zetten uw organisatie niet op zijn kop maar kijken naar wat u al gerealiseerd heeft en hoe we dat gezamenlijk kunnen verbeteren.

Back To Top