Synergie

Successen worden zelden door één persoon behaald. Ze worden bereikt door een team van mensen.

Synergie is bundeling van krachten

Een samenwerking die goed werkt voor alle partijen, is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Hier moet je écht samen aan werken. Verschil in karakter, belangen en inzichten leveren geregeld spanning op. Samenwerken begint met zelfinzicht: een helder beeld over je eigen sterke en mindere sterke kwaliteiten. Daarnaast is er een openstaande houding nodig om de ander ook een rol te gunnen. Samen met u creëren we een omgeving, waarin mensen elkaar durven en mogen vertrouwen.

Tijdens een verbetertraject brengen we in kaart welke cultuur en problematiek er in uw organisatie aanwezig is. Meten is immers weten.

Wij vertalen uw visie in een concreet plan van aanpak, dat onder andere gebaseerd is op de filosofie van Kaizen, Lean en Six Sigma. Hierna implementeren wij het plan in uw organisatie, zodat het plan zijn vruchten kan afwerpen.

Het is niet altijd noodzakelijk om uw organisatie volledig op zijn kop te zetten, we kijken naar wat er is gerealiseerd en hoe we dat gezamenlijk gaan verbeteren.

Het verschil tussen succes en falen, is weten waar je naartoe wilt.

Onze vraag aan u is: doet uw organisatie wat zij moet doen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, stellen we eerst vast wat uw organisatie eigenlijk zou moeten leveren. Wat krijgen uw klanten van u? Klantbeleving.

Geven en krijgen heeft voor Brendelson een diepe betekenis en is de basis voor partnerschap. Wat wij pretenderen in onze bedrijfsadviezen passen wij in de praktijk ook daadwerkelijk toe, door samen te werken met gelijkgestemde. Gebruik maken van elkaars expertise voor een optimale dienstverlening aan onze opdrachtgevers.