Een andere koers bepaal je niet zomaar.

Wij bieden creativiteit en innovatiekracht

Optimalisatie, onderneming en processen

Ook al is uw onderneming nog zo succesvol, u weet dat het altijd beter kan. Beter voor uw klanten, uw medewerkers en uw onderneming. Sterker nog: het zijn juist de succesvolle ondernemers die zich hiervan het meest bewust zijn. Door continu verbeteringen door te voeren, zorgt u ervoor dat uw onderneming ook in de toekomst blijft presteren.

Verbeteren van een onderneming klinkt veelal zwaar beladen en zeker als de hulp van een externe adviseur wordt ingeschakeld. Ik wil iedere drempel wegnemen, het is namelijk een gezamenlijk proces om tot een verbetering te komen. Het doel van een verbetertraject kan divers zijn, soms radicaal en soms slechts op deelgebieden. Het doel van een verbetertraject moet een resultaat opleveren, namelijk dat u succesvol verder kunt met ondernemen of dat uw bedrijf is voorbereid op een mogelijk verkooptraject.

Een samenwerking die goed werkt voor alle partijen, is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt. Hier moet je écht samen aan werken. Verschil in karakter, belangen en inzichten leveren geregeld spanning op. Samenwerken begint met zelfinzicht: een helder beeld over je eigen sterke en mindere sterke kwaliteiten. Daarnaast is er een openstaande houding nodig om de ander ook een rol te gunnen. Samen met u creëren we een omgeving, waarin mensen elkaar durven en mogen vertrouwen.

Business Development

Wanneer wordt business development voor u noodzakelijk? Doordat de groei van uw bedrijf stagneert? Geen nieuwe producten of diensten worden geïntroduceerd? De vraag van uw klanten is aan het veranderen? Allemaal vragen om met een adviseur in gesprek te komen. 

Ik werk veelal samen met specialisten op deelgebieden om een vooraf gedefinieerd doel zo efficiënt mogelijk te bereiken. To the point, zorgvuldig, aandachtig, accuraat en met respect helpen wij u weer op weg.

Dit is waar Brendelson in beeld komt.

Wij kijken naar kansen en mogelijkheden, naar producten of diensten, naar afzetmarkten en creëren een nieuw businessmodel. Een nieuw businessmodel gebaseerd op waarden en mogelijkheden die al aanwezig zijn in uw onderneming. Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen kijken we naar mogelijkheden. Vaak liggen oplossingen voor taaie problemen dichterbij dan in eerste instantie wordt gedacht. Iedere stap die genomen wordt is al een verbetering.

Business growth starts with us